top of page
"Vedomosti staviteľa sa rodia z praxe (fabrica) a z teórie (rationatio)."     

Marcus Vitruvius Pollio, De architectura, Kniha I., 1. odsek. (20. pred Kr.) 

bottom of page