top of page

Územie kde žijeme je veľmi pestré. Striedajú sa prístupy i postoje. Nenachádzame súvislý príbeh, no zažívame niečo pôvabné i surové zároveň. Prebývame v krajine „drsnej poézie“. Drsnej ako industria, poetickej ako hory.

Obľúbili sme si postoj „dobrého pokračovania“ pretože v kultúrnej krajine „nie som na zelenej lúke a nezačínam od nuly!“

Každú stavbu je možné chápať ako variáciu, ktorá v konkrétnom čase na konkrétnom mieste vyjaví to, čo je hlboko skryté a nepomenovateľné.
 

FABRICA

Ing. arch. Ján Vasičák
vasicak@fabrica.sk

mob: +421 903 775 509

Na projektoch spolupracovali :

Ing. arch. Ľubomír Ondrejka

Ing. arch. Boris Hrbáň
Ing. arch. Tomáš Pokorný
Ing. arch. Marek Popovič
Ing. arch. Edita Szálayová
Ing. arch. Marek Királ-Varga
Ing. arch. Marián Lukačka
Ing. arch. Michal Oborný
Ing. arch. Vratislav Hudec
Ing. arch. Tomáš Tokarčík

Ing. arch. Jozef Gogola

bottom of page